ภาพแสงทิพย์นิพพาน

By | November 6, 2013

ภาพพระนิพพาน  ภาพองค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา  ภาพองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า

ภาพองค์พระวิสุทธิเทพ ภาพแสงทิพย์นิพพาน

 

พระบรมธรรมบิดา 2 พระบรมธรรมบิดา 3 พระบรมธรรมบิดาBuddha nirvana nirvana-namapata Prabida-2555 Prabida-n3 prasadsada PRA-V แสงทิพย์นิพพาน พระ ๓ พระองค์ แสงทิพย์นิพพาน พระ ๗ พระองค์ 2 แสงทิพย์นิพพาน พระ ๗ พระองค์ แสงทิพย์นิพพาน พระบรมธรรมบิดา กราบพระ ๗ พระองค์ ดอกบัวแก้ว แสงทิพย์นิพพาน พระนิพพาน นะโมพุทธายะ123 316 copy 148399_163583787117600_1427873348_n 164979_10151447196047098_642094247_n (1) 182556_10151104425767098_2082103354_n 182684_10151300243572098_1084448411_n 312092_166339596794243_748513757_n 315376_137402699687933_913004_n 530455_3746327258145_1749081097_n 542738_163587543783891_1483284872_n 547022_357973477630853_1077287724_n 577607_540480412657077_1987341785_n 579026_270865596341642_555761642_n 579516_352384821523052_94215533_n 946308_10151439792387098_1667390190_n 1012898_599778713387596_254217299_n 1069227_595608960471238_1564646354_n 1231101_556320034435252_620569847_a b 1 b5 cover2 cover3 P SANGTHIP 9 phranippan poster02 poster06 Pra Bida at Sangtip book PRABAROMDHAMBIDA ST05 SANGTHIPNIPPARN ST2 Sangtip_Nippan Viman prabhida

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*